Accie (Activiteitencommissie)

Wij zijn de activiteitencommissie of kortweg Accie. Wij organiseren ontspannende en inspannende activiteiten voor de hele vereniging gedurende het jaar. Ons doel is gezelligheid en binding binnen te vereniging te bevorderen. Hiermee dragen wij bij aan de onderlinge verbroedering en eenheid.
Gedurende het jaar organiseren wij verscheidene activiteiten, zoals onder andere een Sinterklaasfeest, want samen pepernoten eten maakt ons één! Verder organiseren we het Nieuwjaarsdiner in januari om het gezamenlijk en gemoedelijk het nieuwe jaar te beginnen. Ook organiseren wij nog een eindbarbecue, zodat we het jaar met ons allen kunnen afsluiten, herinneringen kunnen ophalen en met een goed gevoel van de vakantie kunnen genieten.

Naast deze dingen, zetten wij zo nu en dan leuke activiteiten neer die niet alleen voor de vereniging zijn, maar waar ook externen aan kunnen deelnemen, zodat we kunnen laten zien wie wij, Navigators Studentenvereniging Leeuwarden, zijn en waar we voor staan.

Diescie

De Diës Natalis. Elke ware student weet wat de deze titel betekent. Voor de onwetenden die dit nog niet weten: Dies Natalis is Latijn, in het Nederlands betekent Dies Natalis eigenlijk niks anders dan ‘geboortedag’. Wat doet de gemiddelde bezoeker van deze site op zijn geboortedag? Vieren met een grandioze fuif dat jij weer een jaar ouder bent geworden. Zo ook de Dies Natalis bij Navigators studentenvereniging Leeuwarden. In deze week, traditioneel vallend in de 2e week van maart, wordt er stilgestaan bij het heugelijke feit dat deze prachtige vereniging die Navigators Leeuwarden is, weer een jaar ouder is geworden.

De Diesweek is een week waarin feest wordt gevierd maar bovenal is het voor ons als christelijke studentenvereniging een moment om God te danken dat Hij onze vereniging weer een jaar gegeven heeft.

Naast de dankbaarheid richting Degene die ons alles geeft blijven wij studenten. In de Diesweek wordt er dus uitermate goed gefeest! De commissie organiseert 4 of 5 activiteiten waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Er zijn ontelbare redenen om lid te worden bij Navigators Leeuwarden, de Diesweek is er zeker een van. Het is dé week, midden in het jaar, die alle mooie activiteiten doet samen komen..!

Kmt-cie

Als je vanaf het begin van het collegejaar bij Navigators binnen wandelt, zul je als eerste in aanraking komen met de KMT-cie. KMT staat hier voor KennisMakingsTijd. De KMT-cie is tijdens de KMT-weken verantwoordelijk voor het organiseren van een aantal mooie activiteiten voor de aspirant leden, bij ons beter bekend als novieten. Binnen een aantal van vier activiteiten krijgen de novieten de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende aspecten van de vereniging en wat een verenigingsjaar zoal te bieden heeft. Hierbij kun je denken aan een sportieve activiteit, een inhoudelijke activiteit, een spel en een feest!

Na de KMT-weken vindt het KMT-weekend plaats. Zowel de huidige leden als novieten gaan mee op dit weekend. De laatste zullen op dit weekend echt kennis gaan maken met de vereniging, elkaar en een basis leggen voor hun verenigingstijd.

De KMT-cie organiseert dus allerlei activiteiten om geïnteresseerden te introduceren in het Navigatorleven. Een mooie en dankbare taak!

De PR commissie

Een website onderhoudt zichzelf niet en zonder bekendheid krijgen we geen nieuwe leden en zal Navigators Leeuwarden ophouden te bestaan. De PR-cie is de commissie die zaken als de website en de openbare Facebookpagina van Navigators bijhoudt en probeert de verschillende aspecten van de vereniging te laten zien aan externen. We zijn altijd aanwezig op de Open Dagen van de hogescholen in Leeuwarden, met name op de NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein.

Iedereen met enig creatief of sociaal talent is welkom in deze commissie, omdat elk talent wel op een zekere manier ingezet kan worden om te laten zien wie wij zijn en dát we er zijn. Omdat we graag het nuttige met het aangename verenigen, is de PR-cie ook de plek om ludieke acties te opperen. Zo is er binnen de commissie ruimte voor zowel mensen die graag achter de schermen werken, als voor mensen die graag in de picture staan. De PR-cie is enthousiast over Navigators Studentenvereniging Leeuwarden en probeert dit in verschillende vormen van media en persoonlijk contact te laten zien.

BAND

De band doet binnen Navigators exact wat je van een band mag verwachten. We verzorgen de muziek rondom verschillende, vaak serieuze en inhoudelijke avonden. Als Navigators zijnde worden er door het jaar heen meerdere Thema-avonden georganiseerd, de band zorgt op deze avonden voor de muzikale begeleiding en iemand die voorgaat in zang. Verder zijn er door het jaar heen veel aanbiddingsmomenten, waar door middel van muziek en zang God groot gemaakt wordt. De band hoopt door middel van muziek en zang mensen dichter bij God te kunnen brengen!

Galacie

Op de vrijdag van de Diesweek valt het gala van Navigators Leeuwarden. Deze activiteit is een van de mooiste zo niet de mooiste activiteit van het Navigatorjaar. Op deze avond (én nacht) worden alle officiële gala-etiquette gehanteerd. Dit zorgt voor een unieke avond die iedere student minstens één keer in zijn of haar leven moet hebben meegemaakt!

Miscie

De MisCie staat voor missionaire commissie. De MisCie streeft door middel van activiteiten de missie van Navigators “Jezus kennen en Hem bekend maken” na. Met een klein groepje mensen ben je een heel jaar verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Mensen denken vaak bij het bekend maken van Jezus aan iemand die op een aardappelkistje in de stad gaat staan om te evangeliseren. Dit is niet wat we doen. De MisCie bedenkt passende, hippe en actuele activiteiten om Jezus bekend te maken!

Een voorbeeld van een activiteit is een maaltijd actie. Hierbij werden de leden van Navigators uitgedaagd niet-gelovige vrienden mee te nemen voor een gratis maaltijd. Tijdens de maaltijd actie was er tijd voor gezelligheid, goede gesprekken en werd er uitgelegd waar we voor staan en waarom we de maaltijd actie organiseren. Naderhand kan er geborreld worden in de sociëteit met alle externen. De maaltijd actie is al een aantal jaar een groot succes waar veel mensen op af komen.

Als lid van Navigators word je door de MisCie uitgedaagd om eens uit je comfortzone te stappen en te laten zien wie Jezus voor jou is. Het is gaaf om te merken dat, wanneer je bereid bent om dit te doen, het ook echt indruk maakt op andere mensen in Leeuwarden. Jij bent het verschil! De MisCie is een toffe commissie die door middel van activiteiten laat zien hoe het uitdragen van geloof en het student zijn op een leuke manier samengaat!

SocCie:

Wij hebben als vereniging de beschikking over onze Sociëteit Vox, waar wij gebruik van maken voor onze verenigingsactiviteiten. Om alle zaken die komen kijken bij het hebben van een sociëteit in goede banen te leiden, is de SocCie in het leven geroepen. Wij houden ons als SocCie bezig met de inkoop van eten en drinken, de schoonmaak en het uitvoeren van klusjes. Het barteam staat ook onder de SocCie. Er zijn verschillende functies, zoals Consumabel(inkoop), Scriba(secretaris), Fiscus(penningmeester), Assessor Canrinus(schoonmaak), Custos Superlectilus(klussen), Hoofd barteam en Cardinalis(voorzitter). Aangezien het klussen en schoonmaken te veel werk is om met alleen de commissie te doen, roepen we meerdere keren per jaar de hulp in van de leden, om ons te helpen met klus- en schoonmaakdagen. Ook houden wij als commissie contact met de stichting, die het beheer over Vox heeft en die ook contact heeft met de andere huurders.